Ынтымак | Alabuka.kg
INILIFE.RU
Башкы бет / Ынтымак

Ынтымак

Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2023-жылдагы токтомдору.

 

 

 

 

 

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2023-жылдын 26-декабрындагы кезектеги  XXIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 29.02.2024.

Көк-Таш айылдык аймагынын   2023-2026-жылдарга карата социалдык -экономикалык жаткан өнүктүрүү программасы. Жарыяланган датасы: 29.02.2024.

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2023-жылдын 15-февралындагы кезектеги  XVI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 26.06.2023.

 

 

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2023-жылдын 12-апрелиндеги кезектеги  XVII сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 26.06.2023.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2023-жылдын 29-майындагы кезексиз  XVIII сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 26.06.2023.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2023-жылдын 31-июлундагы кезектеги  XIX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 12.09.2023.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2023-жылдын 09-августундагы кезексиз  XX сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 12.09.2023.

Ала-Бука районунун Көк-Таш айылдык аймагынын жергиликтүү Кеңешинин   УСТАВЫ…. Жарыяланган датасы: 12.09.2023.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2023-жылдын 28-сентябрындагы кезексиз  XXI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.11.2023.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2023-жылдын 19-октябрындагы кезексиз  XXII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.11.2023.

Көк-Таш айылдык аймагында өкүлчүлүктүү жыйынды өткөрүү боюнча VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2023-жылдын 28-сентябрындагы кезексиз  XXI сессиясынын N:1 токтомуна тиркемелер. Жарыяланган датасы: 14.11.2023.

 

 

 

 

 

 

 

Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2022-жылдагы токтомдору.

 

 

 

 

 

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2022-жылдын 10-февралындагы кезектеги  VII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 27.04.2022.

 

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2022-жылдын 4-апрелиндеги кезектеги  VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 27.04.2022.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2022-жылдын 02-июнундагы кезектеги  IX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 28.06.2022.

 

 

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2022-жылдын 16-июнундагы кезексиз  X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 28.06.2022.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2022-жылдын 28-июундагы кезектеги  IX сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 16.12.2022.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2022-жылдын 15-августундагы кезексиз  XII сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 16.12.2022.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2022-жылдын 21-сентябрындагы кезексиз  XIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 16.12.2022.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2022-жылдын 1-декабрындагы кезектеги XIV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 26.06.2023.

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   2022-жылдын 29-декабрындагы кезексиз  XV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 26.06.2023.

 

 

 

 

Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдагы токтомдору.

 

 

 

 

 

 

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз I сессиясынын токтомдору. 18.01.2021. Жарыяланган датасы:19.03.2021.

 

 

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги II сессиясынын токтомдору. 19.02.2021. Жарыяланган датасы:19.03.2021.

 

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги III сессиясынын токтомдору. 09.03.2021. Жарыяланган датасы:19.03.2021.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 10-майындагы кезектеги I сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 14-майындагы кезексиз I I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 24-июнундагы кезектеги III сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

VI  чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 28-июлундагы кезектеги IV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:12.01.2022.

VI  чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 18-октябрындагы кезектеги V сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:12.01.2022.

VI  чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 14-декабрындагы кезектеги VI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:12.01.2022.

 

Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2020-жылдагы токтомдору.

Жарыяланган датасы:17.12.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги I сессиясынын токтомдору. 28.01.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги II сессиясынын токтомдору. 02.03.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги III сессиясынын токтомдору. 26.03.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз IV сессиясынын токтомдору. 27.03.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги Vсессиясынын токтомдору. 14.04.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги VIсессиясынын токтомдору. 30-июнь 2020-жыл. Жарыяланган датасы:16.11.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз VII сессиясынын токтому. 22-июль 2020-жыл. Жарыяланган датасы:16.11.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги VIII сессиясынын токтомдору. 22-сентябрь 2020-жыл. Жарыяланган датасы:16.11.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз X сессиясынын токтомдору. 20.11.2020.   Жарыяланган датасы:17.12.2020

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз XI сессиясынын токтому. 4.12.2020.   Жарыяланган датасы:17.12.2020.

Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2019-жылдагы токтомдору.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги  II сессиясынын токтомдору. 11.02.2019.

 

 

 

 

 

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз III сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз IV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги V сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз VI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз VII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз VIII сессиясынын токтому.Жарыялангандатасы:13.12.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги IX сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы:13.12.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:13.12.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги XII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы:15.01.2020.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин IV чакырылышын кезектеги (кезексиз) XXIII сессиясынын токтому. 03.02.2015.

 

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын  кезектеги I сессиясынын токтомдору. 02.02.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезектеги II сессиясынын токтомдору.  27.03.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын  II сессиясынын токтому. 04.06.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезектеги III сессиясынын токтомдору. 07.06.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезектеги  IV сессиясынын токтомдору. 03.08.2018.

 

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезексиз V сессиясынын  токтомдору. 30.10.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын  VI сессиясынын токтомдору. 05.11.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезексиз VII сессиясынын токтомдору. 29.11.2018.

 

 

 

 

 

 

 

www.alabuka.kg

Scroll To Top
Translate »