Айры-Там | Alabuka.kg
INILIFE.RU
Башкы бет / Айры-Там

Айры-Там

Айры -Там Айылдык Кеңешинин 2024-жылдагы токтомдору. 

Айры-Там Айылдык Кеңешинин 2024-жылдын  19-апрелиндеги IX чакрылышынын кезексиз VI сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:20.05.2024.

Айры-Там Айылдык Кеңешинин 2024-жылдын  28-мартындагы IX чакрылышынын кезексиз Vсессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:20.05.2024.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2024-жылдын  28-мартындагы IX чакрылышынын кезексиз Vсессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:30.04.2024.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2024-жылдын  19-мартындагы IX чакрылышынын кезексиз IV сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:30.04.2024.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2024-жылдын  11-мартындагы IX чакрылышынын кезектеги III сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:30.04.2024.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  15-январындагы IX чакрылышынын кезектеги I сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:22.02.2024.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  5-февралындагы IX чакрылышынын кезексиз II сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:22.02.2024.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдагы токтомдору. 

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  11-декабрындагы IX чакрылышынын кезексиз X сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:31.01.2024.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  11-декабрындагы IX чакрылышынын кезексиз X сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:17.01.2024.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  21-августундагы IX чакрылышынын кезексиз VI сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:05.12.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  25-сентябрындагы IX чакрылышынын кезексиз VII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:05.12.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  17-октябрындагы IX чакрылышынын кезексиз VIII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:05.12.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  29-ноябрындагы IX чакрылышынын кезексиз IX сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:05.12.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  14-февралындагы IX чакрылышынын кезектеги I сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:06.04.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  22-мартындагы IX чакрылышынын кезектеги II сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:06.04.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  14-апрелиндеги IX чакрылышынын кезексиз III сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:10.07.2023. 1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  22-майындагы IX чакрылышынын кезектеги IV сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:10.07.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын  15-июнундагы IX чакрылышынын кезексиз V сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:10.07.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдагы токтомдору.   

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  17-февралындагы IX чакрылышынын кезектеги XIII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  25-мартындагы IX чакрылышынын кезексиз XIV сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  11-апрелиндеги IX чакрылышынын кезексиз XV сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  13-апрелиндеги IX чакрылышынын кезексиз XVI сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  15-апрелиндеги IX чакрылышынын кезексиз XVII сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  16-апрелиндеги IX чакрылышынын кезексиз XVIII сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  27-апрелиндеги IX чакрылышынын кезексиз XIX сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:24.10.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  14-майындагы IX чакрылышынын кезексиз XХ сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:24.10.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  13-июнундагы IX чакрылышынын кезексиз XХI сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:24.10.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  8-июлундагы IX чакрылышынын кезексиз XХII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:24.10.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  19-июлундагы IX чакрылышынын кезексиз XХIII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:24.10.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  1-августундагы IX чакрылышынын кезексиз XXIV сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:24.10.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  14-сентябрындагы IX чакрылышынын кезексиз XХV сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:24.10.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  19-сентябрындагы IX чакрылышынын кезексиз XХV сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:24.10.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  17-октябрындагы IX чакрылышынын кезексиз XХVI сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:24.10.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  6-декабрындагы IX чакрылышынын кезексиз XХVII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:03.02.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  14-декабрындагы IX чакрылышынын кезектеги XХIX сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:03.02.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  31-декабрындагы IX чакрылышынын кезексиз XХX сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:03.02.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын  31-декабрындагы IX чакрылышынын кезексиз XХIX сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:06.04.2023.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдагы токтомдору.  

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  4-февралындагы VIII  чакрылышынын кезектеги I сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:10.05.2021

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  11-майындагы IX  чакрылышынын кезектеги I сессиясынын  токтомдору. Жарыяланган күнү: 29.09.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  12-майындагы IX  чакрылышынын кезексиз II сессиясынын  токтому. Жарыяланган күнү: 29.09.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  4-августундагы IX  чакрылышынын кезектеги III сессиясынын  токтомдору. Жарыяланган күнү: 29.09.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  1-сентябрындагы IX чакрылышынын кезексиз IV сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  27-сентябрындагы IX чакрылышынын кезексиз V сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  30-сентябрындагы IX чакрылышынын кезексиз VI сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  12-октябрындагы IX чакрылышынын кезексиз VII сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  30-ноябрындагы IX чакрылышынын кезексиз VIII сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  6-декабрындагы IX чакрылышынын кезексиз IX сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  15-декабрындагы IX чакрылышынын кезексиз X сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  17-декабрындагы IX чакрылышынын кезексиз XI сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын  24-декабрындагы IX чакрылышынын кезектеги XII  сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:21.04.2022.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдагы токтомдору.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 23-мартындагы VIII  чакрылышынын XVIII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:03.09.2020.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 23-июнундагы VIII  чакрылышынын XIX сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:03.09.2020.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 30-июнундагы VIII  чакрылышынын кезексиз  XX сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:29.01.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 17-сентябрындагы VIII  чакрылышынын кезексиз  XXI сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:29.01.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 16-ноябрындагы VIII  чакрылышынын кезексиз  сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:29.01.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 18-ноябрындагы VIII  чакрылышынын кезексиз   сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:29.01.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 30-ноябрындагы VIII  чакрылышынын кезексиз  XXI сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:29.01.2021.

 1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 7-декабрындагы VIII  чакрылышынын кезексиз  XXII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:29.01.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 14-декабрындагы VIII  чакрылышынын кезектеги  XXIII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:29.01.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 30-декабрындагы VIII  чакрылышынын кезексиз  XXIV сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:29.01.2021.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 9-апрелендеги VIII  чакрылышынын VII сессиясынын  токтому.  Жарыяланган датасы:03.09.2020.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 16-сентябрындагы VIII  чакрылышынын XV сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:03.09.2020.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 7-октябрындагы VIII  чакрылышынын XVI сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:03.09.2020.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 2-декабрындагы VIII  чакрылышынын XVII сессиясынын  токтомдору.  Жарыяланган датасы:03.09.2020.

1-Май  Айылдык Кеңешинин 2019-жылдагы сессияларынын  токтомдору. Жарыяланган датасы:10.09.2019.

1-Май айыл аймагынын 2019-жылдын 30-апрелиндеги  №45-б  БУЙРУГУ.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VII чакырылышын кезектеги сессиясынын  токтому . 03.02.2015.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышын VI сессиясынын  токтомдору . 16.01.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышын VII сессиясынын  токтомдору . 28.02.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышын кезексиз сессиясынын  токтому . 27.03.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышын VIII сессиясынын  токтому . 03.05.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин  кезексиз сессиясынын  токтому . 06.06.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин  токтому . 06.07.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышын кезектеги сессиясынын  токтомдору . 06.08.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышын кезексиз сессиясынын  токтомдору . 10.08.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышын кезексиз сессиясынын  токтому . 24.08.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышын IХ сессиясынын  токтомдору . 01.11.2018.

1-Май  Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышын Х сессиясынын  токтому . 15.12.2018.

www.alabuka.kg

Scroll To Top
Translate »