Т. Балтагулов | Alabuka.kg
INILIFE.RU
Башкы бет / Т. Балтагулов

Т. Балтагулов

 Т. Балтагулов Айылдык Кеңешинин 2024-жылдагы  токтомдору.

Т. Балтагулов (Ак-Там)Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2024-жылдын 17-февралындагы  XXI сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 20.05.2024.

Т. Балтагулов (Ак-Коргон)Айылдык Кеңешинин XXVIII чакырылышынын 2024-жылдын 15-февралындагы кезексиз XXI сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 20.05.2024.

Т. Балтагулов (Ак-Коргон)Айылдык Кеңешинин XXVIII чакырылышынын 2024-жылдын 19-январындагы кезектеги XX сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 20.05.2024.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин 2023-жылдагы  токтомдору.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2023-жылдын 20-январындагы  XII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 19.06.2023.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2023-жылдын 13-мартындагы  XIII  кезексиз сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 19.06.2023.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2023-жылдын 14-апрелиндеги  XIII  кезексиз сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 19.06.2023.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2023-жылдын 1-июнундагы  XIV сессиясынын токтому.  Жарыяланган датасы: 19.06.2023.

Ала-Бука райондук мамлекеттик администрациясынын 2023-жылдын 15-июнундагы , N;130-б буйругун ишке ашыруу жөнүндө БУЙРУК… Жарыяланган күнү: 29.06.2023.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин 2022-жылдагы  токтомдору.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2022-жылдын 1-февралындагы  VI  кезексиз сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 04.07.2022.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2022-жылдын 2-февралындагы   VI кезектеги сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 04.07.2022.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2022-жылдын 20-апрелиндеги  кезексиз VII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 04.07.2022.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2022-жылдын 29-апрелиндеги  кезектеги VIII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 04.07.2022.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2022-жылдын 15-сентябрындагы  IX  кезексиз сессиясынын токтому.  Жарыяланган датасы: 12.06.2023.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2022-жылдын 16-сентябрындагы  X  кезектеги сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 12.06.2023.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2022-жылдын 11-ноябрындагы  ХI  кезектеги сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 12.06.2023.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин 2021-жылдагы  токтомдору.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын 2021-жылдын 2-февралындагы   XIX сессиясынын токтому.  Жарыяланган датасы:22.09.2021.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын 2021-жылдын 25-мартындагы   XXX сессиясынын токтому.  Жарыяланган датасы: 22.09.2021.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2021-жылдын 19-майындагы   I уюштуруу сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 22.09.2021

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2021-жылдын 1-июнундагы   II кезектеги сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 22.09.2021.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2021-жылдын 17-авгстундагы   III сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 22.09.2021.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын 2021-жылдын 24-декабрындагы  кезексиз V сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 04.07.2022.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин 2020-жылдагы  токтомдору.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XXV сессиясынын 2020-жылдын 12-февралындагы  токтомдору.  Жарыяланган датасы: 13.10.2020. 

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XXVI сессиясынын 2020-жылдын 17-февралындагы  токтомдору.  Жарыяланган датасы: 13.10.2020. 

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XXVII сессиясынын 2020-жылдын 2-сентябрындагы  токтомдору.  Жарыяланган датасы: 13.10.2020. 

Ак-Там Айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын 2020-жылдын 13-ноябрындагы  кезексиз XXVIII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы:22.09.2021.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин 2019-жылдагы сессияларынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 21.08.2019. 

Ак-Там Айылдык Кеңешинин 2018-жылдагы сессияларынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 21.08.2019.

Ак-Там Айылдык Кеңешинин 2017-жылдагы сессияларынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 21.08.2019.

www.alabuka.kg

Scroll To Top
Translate »