Ала-Бука | Alabuka.kg
INILIFE.RU
Башкы бет / Ала-Бука

Ала-Бука

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин  2024-жылдагы токтомдору.

 

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин I чакырлыштагы 2024-жылдын  19-апрелиндеги кезексиз IV сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:26.04.2024.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин I чакырлыштагы 2024-жылдын  27-мартындагы кезексиз III сессиясынын токтому.  Жарыяланган күнү:04.03.2024.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин I чакырлыштагы 2024-жылдын  6-мартындагы кезектеги II сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:04.03.2024.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин  2024-жылдын  20-февралындагы  сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:04.03.2024.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2024-жылдын  18-январындагы кезектеги XXXI сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:04.04.2024.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2024-жылдын  18-январындагы кезектеги XXXI сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:02.02.2024.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2024-жылдын  23-январындагы кезектеги XXXII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:02.02.2024.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин  2023-жылдагы токтомдору.

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  8-декабрындагы кезексиз XXIX сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:08.01.2024.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  18-декабрындагы кезексиз XXX сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:08.01.2024.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  9-ноябрындагы кезексиз XXVIII сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:15.11.2023.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  12-октябрындагы кезектеги XXVII сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:25.10.2023.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  5-октябрындагы кезектеги XXVI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:25.10.2023.

Ала-Бука айылдык аймагынын айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын уставы.  Жарыяланган датасы: 21.02.2023.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын 6-февралындагы кезектеги XIX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:9.02.2023.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  17-мартындагы кезектеги XX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:12.04.2023.

 

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  18-апрелиндеги кезексиз XXI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү: 19.04.2023.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  28-апрелиндеги кезектеги XXII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:02.05.2023.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  30-майындагы кезексиз XXIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:01.06.2023.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  25-августундагы кезектеги XXIV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:15.09.2023.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2023-жылдын  21-сентябрындагы кезексиз XXV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:25.09.2023.

 

 

 

 

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин  2022-жылдагы токтомдору.

 

 

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын  4-февралындагы кезектеги IX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:22.06.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын 18-февралындагы кезектеги X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:22.06.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын 28- мартындагы кезексиз XI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:22.06.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын  3-июнундагы кезектеги XII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:22.06.2022.

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын  26-июлундагы кезектеги XIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:12.08.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын  15-сентябрындагы кезексиз XIV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:05.10.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын  19-сентябрындагы кезексиз XV сессиясынын токтому.  Жарыяланган күнү:05.10.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын  10-октябрындагы кезексиз XVI сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:23.12.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын  22-ноябрындагы кезектеги XVII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:23.12.2022.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2022-жылдын  21-декабрындагы кезектеги XVIII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:23.12.2022.

 

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин  2021-жылдагы токтомдору.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырлыштагы 2021-жылдын 31-январындагы кезектеги I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:29.01.2021.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 11-мартындагы  II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:02.04.2021

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырлыштагы 2021-жылдын 2-апрелиндеги кезексиз III сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:08.06.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырлыштагы 2021-жылдын 11-майындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:08.06.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2021-жылдын 25-майындагы кезектеги II сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:08.06.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2021-жылдын 17-июнундагы кезектеги III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:09.09.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлышынын 2021-жылдын 04-августундагы кезектеги IV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:09.09.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 11-октябрындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:12.01.2022.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 4-ноябрындагы сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:12.01.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 14-ноябрындагы сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:12.01.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 19-ноябрындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:12.01.2022.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 14-декабрындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:12.01.2022.

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2020-жылдагы токтомдору.

 

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 30-январындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

 

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 18-февралындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 18-мартындагы сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 19-мартындагы сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 26-мартындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 14-апрелиндеги сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 22-майындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 22-майындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 18-июнундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 7-июлундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 16-июлундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 22-июлундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 4-сентябрындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын  2019-жылдын 7-октябрындагы №6 токтому. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын  2020-жылдын 11-ноябрындагы кезексиз VII сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:26.11.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын  2020-жылдын 16-ноябрындагы кезектеги VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:26.11.2020

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2019-жылдагы токтомдору. Жарыяланган күнү:26.08.2019.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2019-жылдагы токтомдору. Жарыяланган күнү:03.09.2019.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 9-августундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:17.10.2019.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 7-октябрындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:17.10.2019.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын кезексиз IX cессиясынын  токтомдору. Жарыяланган күнү: 02.03.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 26-ноябрындагы кезектеги X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:02.03.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырлышынын 2019-жылдын 23-декабрындагы кезектеги XI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:02.03.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2018-жылдагы токтомдору. Жарыяланган күнү:26.08.2019.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2017-жылдагы токтомдору. Жарыяланган күнү:26.08.2019.

 

www.alabuka.kg

Scroll To Top
Translate »