INILIFE.RU
Башкы бет / Өрүктү

Өрүктү

Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2024-жылдагы сессияларынын токтомдору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2024-жылдын 27-январындагы кезектеги II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:01.02.2024.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2024-жылдын 16-январындагы кезектеги I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:01.02.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдагы сессияларынын токтомдору.

 

 

 

 

 

 

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 1-декабрындагы кезексиз XII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:01.02.2024.

 

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 3-ноябрындагы кезектеги XI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:20.11.2023.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 30-январындагы кезектеги XIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:13.02.2023.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 17-мартындагы кезексиз II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:28.03.2023.

 

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 17-мартындагы кезексиз II сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү: 27.04.2023.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 20-апрелиндеги кезектеги III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү: 27.04.2023.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 16-майындагы кезексиз IV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү: 27.06.2023.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 9-июнундагы кезектеги V сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү: 27.06.2023.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 10-июлундагы кезексиз VI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү: 26.07.2023.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 17-июлундагы кезексиз VII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү: 26.07.2023.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 6-сентябрындагы кезексиз VIII сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү: 28.09.2023.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 20-сентябрындагы кезексиз IX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү: 28.09.2023.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2023-жылдын 6-октябрындагы кезексиз X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү: 11.10.2023.

 

 

 

 

 

Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдагы сессияларынын токтомдору.

 

 

 

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 13-январындагы кезектеги I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:03.03.2022.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 21-февралындагы кезектеги II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:03.03.2022.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 17-мартындагы кезексиз III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:21.04.2022.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 12-апрелиндеги кезексиз IV сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы:21.04.2022.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 16-майындагы кезексиз V сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:28.06.2022.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 10-июнундагы кезектеги VI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:28.06.2022.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 18-августундагы кезектеги VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:07.08.2022.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 15-сентябрындагы кезексиз X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:26.12.2022.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 17-ноябрындагы кезектеги XI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:26.12.2022.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 15-декабрындагы кезектеги XII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:26.12.2022.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 15-декабрындагы кезектеги XII сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:13.02.2023.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2022-жылдын 15-декабрындагы кезектеги XII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү: 27.06.2023.

 

 

 

 

 

Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдагы сессияларынын токтомдору.

 

 

 

 

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 11-февралындагы кезектеги I сессиясынын токтомдору.Жарыяланган датасы: 16.08.2021.

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 25-мартындагы кезектеги II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 16.08.2021.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 17-майындагы уюштуруу сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 16.08.2021.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 28-майындагы кезексиз II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 26-июнундагы кезексиз III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 15-июлундагы кезексиз IV сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 4-августундагы кезексиз V сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 23-сентябрындагы кезексиз VI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 27.09.08.2021

 

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы кезектеги VII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:22.11.2021.

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 6-декабрындагы кезексиз VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:03.03.2022.

 

VIII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 28-декабрындагы кезектеги IX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:03.03.2022.

 

 

Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2020-жылдагы сессияларынын токтомдору.

 

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 15-февралындагы кезектеги I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 06.11.2020.

 VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 29-майындагы кезектеги II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 06.11.2020.

 VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 16-июнундагы кезексиз III сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 06.11.2020.

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 12-августундагы кезектеги IV сессиясынын токтодору. Жарыяланган датасы: 16.08.2021.

 

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 05-декабрындагы кезексиз V сессиясынын токтодору. Жарыяланган датасы: 16.08.2021.

 

Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2019-жылдагы сессияларынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 19.07.2019.

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 10-июлундагы кезексиз VII сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 06.11.2020.

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 2-августундагы кезексиз VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 06.11.2020.

 

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 14-сентябрындагы кезексиз IX сессияcынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 06.11.2020.

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын  12-октябрындагы кезексиз X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 06.11.2020.

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 12-декабрындагы  XI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 06.11.2020.

VII чакрылыштагы Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 24-декабрындагы кезектеги XII сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 06.11.2020.

Өрүктү Айылдык Кеңешинин 2018-жылдагы сессияларынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 19.07.2019.

Коментарийлер жабылган.

Scroll To Top