КАБАРЛАР
INILIFE.RU
Башкы бет / Көк-Таш

Көк-Таш

Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдагы токтомдору.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз I сессиясынын токтомдору. 18.01.2021. Жарыяланган датасы:19.03.2021.

 

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги II сессиясынын токтомдору. 19.02.2021. Жарыяланган датасы:19.03.2021.

 

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги III сессиясынын токтомдору. 09.03.2021. Жарыяланган датасы:19.03.2021.

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 10-майындагы кезектеги I сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 14-майындагы кезексиз I I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

 

VI чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 24-июнундагы кезектеги III сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы:16.08.2021.

Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2020-жылдагы токтомдору.

Жарыяланган датасы:17.12.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги I сессиясынын токтомдору. 28.01.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги II сессиясынын токтомдору. 02.03.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги III сессиясынын токтомдору. 26.03.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз IV сессиясынын токтомдору. 27.03.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги Vсессиясынын токтомдору. 14.04.2020. Жарыяланган датасы:30.06.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги VIсессиясынын токтомдору. 30-июнь 2020-жыл. Жарыяланган датасы:16.11.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз VII сессиясынын токтому. 22-июль 2020-жыл. Жарыяланган датасы:16.11.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги VIII сессиясынын токтомдору. 22-сентябрь 2020-жыл. Жарыяланган датасы:16.11.2020.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз X сессиясынын токтомдору. 20.11.2020.   Жарыяланган датасы:17.12.2020

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз XI сессиясынын токтому. 4.12.2020.   Жарыяланган датасы:17.12.2020.

Көк-Таш айылдык Кеңешинин 2019-жылдагы токтомдору.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги  II сессиясынын токтомдору. 11.02.2019.

 

 

 

 

 

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз III сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз IV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги V сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз VI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз VII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:17.09.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз VIII сессиясынын токтому.Жарыялангандатасы:13.12.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги IX сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы:13.12.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезексиз X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:13.12.2019.

V чакылыштагы Көк-Таш айылдык Кеңешинин   кезектеги XII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы:15.01.2020.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин IV чакырылышын кезектеги (кезексиз) XXIII сессиясынын токтому. 03.02.2015.

 

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын  кезектеги I сессиясынын токтомдору. 02.02.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезектеги II сессиясынын токтомдору.  27.03.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын  II сессиясынын токтому. 04.06.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезектеги III сессиясынын токтомдору. 07.06.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезектеги  IV сессиясынын токтомдору. 03.08.2018.

 

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезексиз V сессиясынын  токтомдору. 30.10.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын  VI сессиясынын токтомдору. 05.11.2018.

 

Кок-Таш айылдык Кеңешинин V чакырылышын кезексиз VII сессиясынын токтомдору. 29.11.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Коментарийлер жабылган.

Scroll To Top