INILIFE.RU
Башкы бет / Көк-Серек

Көк-Серек

Көк-Серек айылдык кеңешинин 2023-жылдагы токтомдору.

 

 

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2023-жылдын 2-октябрындагы  кезексиз сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 20.11.2023.

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2023-жылдын 26-сентябрындагы  кезексиз сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 20.11.2023.

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2023-жылдын 14-сентябрындагы  кезектеги XXII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 20.11.2023.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2023-жылдын 27-июнундагы  кезексиз сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 20.11.2023.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2023-жылдын 23-июнундагы  кезексиз сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 20.11.2023.

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2023-жылдын 12-июнундагы  кезексиз сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 20.11.2023.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2023-жылдын 5-июнундагы  кезексиз сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 20.11.2023.

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2023-жылдын 12-апрелиндеги  кезектеги XX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы:20.11.2023.

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2023-жылдын 12-февралындагы   кезектеги XIX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 20.11.2023.

 

 

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин 2022-жылдагы токтомдору.

 

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 19-декабрындагы  кезектеги XVIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 20.11.2023.

 

 

 

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 6-январындагы  кезексиз VII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 25.01.2023.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 26-январындагы  кезектеги VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 25.01.2023.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 18-февралындагы  кезектеги 9-сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 25.01.2023.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 28-февралындагы  кезексизтсессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 25.01.2023.

 

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 18-февралындагы  кезектеги 9- сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 26.08.2022.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 16-мартындагы  кезексиз 11-сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 25.01.2023.

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 22-мартындагы  кезексиз 12-сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 25.01.2023.

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 17-майындагы  кезектеги 13-сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 26.08.2022.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 27-августундагы  кезектеги 14-сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 17.11.2022.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 16-сентябрындагы  кезексиз 15-сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 17.11.2022.

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 17-ноябрындагы  кезексиз 16-сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 25.01.2023.

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2022-жылдын 30-ноябрындагы  кезектеги 17-сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 25.01.2023.

 

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин 2021-жылдагы токтомдору.

 

 

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2021-жылдын 16-июлундагы   II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 26.08.2022.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVIII чакырылышындагы депутаттарынын   2021-жылдын 18-августундагы   III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 26.08.2022.

Көк-Серек айылдык кеңешинин XXVШ чакылышындагы депутаттарынын   2021-жылдын 6-октябрындагы   IV сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 26.08.2022.

One-piece айылдык кеңешинин XXVШ чакырылышындагы депутаттарынын   2021-жылдын 24-декабрындагы VI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 26.08.2022.

 

 

 

 

Коментарийлер жабылган.

Scroll To Top