КАБАРЛАР
INILIFE.RU
Башкы бет / Ала-Бука

Ала-Бука

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин  2021-жылдагы токтомдору.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырлыштагы 2021-жылдын 31-январындагы кезектеги I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:29.01.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2021-жылдын 11-мартындагы  II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:02.04.2021

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырлыштагы 2021-жылдын 2-апрелиндеги кезексиз III сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган күнү:08.06.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырлыштагы 2021-жылдын 11-майындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:08.06.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2021-жылдын 25-майындагы кезектеги II сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:08.06.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлыштагы 2021-жылдын 17-июнундагы кезектеги III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:09.09.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVII чакырлышынын 2021-жылдын 04-августундагы кезектеги IV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:09.09.2021.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2020-жылдагы токтомдору.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 30-январындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

 

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 18-февралындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 18-мартындагы сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 19-мартындагы сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 26-мартындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 14-апрелиндеги сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 22-майындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:28.05.2020.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 22-майындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

 

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 18-июнундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 7-июлундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 16-июлундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 22-июлундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2020-жылдын 4-сентябрындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын кезексиз VIII сессиясынын  2019-жылдын 7-октябрындагы №6 токтому. Жарыяланган күнү:23.09.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын  2020-жылдын 11-ноябрындагы кезексиз VII сессиясынын токтому. Жарыяланган күнү:26.11.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын  2020-жылдын 16-ноябрындагы кезектеги VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:26.11.2020

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2019-жылдагы токтомдору. Жарыяланган күнү:26.08.2019.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2019-жылдагы токтомдору. Жарыяланган күнү:03.09.2019.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 9-августундагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:17.10.2019.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 7-октябрындагы сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:17.10.2019.

 

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырылышынын кезексиз IX cессиясынын  токтомдору. Жарыяланган күнү: 02.03.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин 2019-жылдын 26-ноябрындагы кезектеги X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:02.03.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин XXVI чакырлышынын 2019-жылдын 23-декабрындагы кезектеги XI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган күнү:02.03.2020.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2018-жылдагы токтомдору. Жарыяланган күнү:26.08.2019.

Ала-Бука Айылдык Кеңешинин сессияларынын 2017-жылдагы токтомдору. Жарыяланган күнү:26.08.2019.

 

Коментарийлер жабылган.

Scroll To Top