INILIFE.RU
Башкы бет / Т.Балтагулов

Т.Балтагулов

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин 2024-жылдагы  сессияларынын  токтомдору.

 

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2024-жылдын 2- февралындагы    XXX сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы:  19.02.2024.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2024-жылдын 17- январындагы    XXIX сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы:  05.02.2024.

 

 

 

 

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин 2023-жылдагы  сессияларынын  токтомдору.

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 27- декабрындагы   кезектеги XXVIII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 15.01.2024.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 14-мартындагы   XXVIII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 27.03.2023.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 28-мартындагы   XIX сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 03.04.2023.

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 30-мартындагы   XX сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 03.04.2023.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 10-апрелиндеги   XXI сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 17.04.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 8-июнундагы   XXII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 19.06.2023.

 

 

 

Т.Балтагулов айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын типтүү уставы.  Жарыяланган датасы: 19.06.2023.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 17-августундагы   XVIII сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы:  28.08.2023.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 29-сентябрындагы   XXIV сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 11.12.2023.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 3-октябрындагы   XXVсессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 11.12.2023.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 9-октябрындагы   XXVI сессиясынын токтому.  Жарыяланган датасы: 11.12.2023.

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2023-жылдын 10-ноябрындагы   XXVII сессиясынын токтому.  Жарыяланган датасы: 11.12.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин 2022-жылдагы  сессияларынын  токтомдору.

 

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 31-январындагы   VII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 02.03.2022.

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 17-февралындагы   VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 02.03.2022.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 17-мартындагы   IX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 08.04.2022.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 21-апрелиндеги   X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 27.04.2022.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 11-майындагы   XI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 13.05.2022.

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 23-майындагы   XII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 27.05.2022.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 21-июнундагы   XIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 28.06.2022.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 21-июнундагы   VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 25.08.2022.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 23-августундагы   XIV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 25.08.2022.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 17-ноябрындагы   XVI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 24.02.2023.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2022-жылдын 22-декабрындагы   XVII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 24.02.2023.

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин 2021-жылдагы  сессияларынын  токтомдору.

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2021-жылдын 5-февралындагы   XXVII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 04.10.2021.

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2021-жылдын 26-февралындагы   XXVIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 04.10.2021.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2021-жылдын 23-мартындагы   XXIX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 04.10.2021.

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2021-жылдын 31-мартындагы   XXX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 04.10.2021.

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2021-жылдын 23-апрелиндеги  XXXI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 04.10.2021.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2021-жылдын 14-майындагы  уюштуруу сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 04.10.2021.

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2021-жылдын 16-июлундагы II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 04.10.2021.

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2021-жылдын 6-августундагы III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 04.10.2021.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2021-жылдын 8-сентябрындагы I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 04.10.2021.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VII чакырылышын 2021-жылдын 17-ноябрындагы VI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 23.11.2021.

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин 2020-жылдагы  сессияларынын  токтомдору.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2020-жылдын 18-январындагы кезектеги  I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

 

 

 

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2020-жылдын 27-майындагы кезектеги  II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2020-жылдын 17-октябрындагы кезектеги  III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин 2019-жылдагы  сессияларынын  токтомдору.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 31-январындагы кезектеги  I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 8-февралындагы кезексиз  II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 15-февралындагы кезексиз  III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 1-мартындагы кезектеги  IV сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 10- апрелиндеги кезектеги  V сессиясынын токтомдору.  Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 13-июнундагы кезектеги  VI сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 9-августундагы кезектеги  VII сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 14-августундагы кезексиз  VIII сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 27-сентябрындагы кезектеги  IX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2019-жылдын 6-ноябрындагы кезектеги  X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин 2018-жылдагы  сессияларынын  токтомдору.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 24-январындагы кезектеги  I сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 8-февралындагы кезексиз  II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 30-майындагы кезектеги  III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 13-июнундагы кезексиз  IV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 6-июлундагы кезексиз  V сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 30-июлундагы кезектеги  VI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 11-сентябрындагы кезексиз  VII сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 26-октябрындагы кезексиз  VII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 11-декабрындагы кезектеги  IX сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2018-жылдын 28-декабрындагы кезексиз  X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин 2017-жылдагы  сессияларынын  токтомдору.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 28-январындагы кезектеги I сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 11-февралындагы кезектеги II сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 18-февралындагы кезексиз III сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 9-мартындагы кезексиз IV сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 25-мартындагы кезектеги V сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 8-апрелиндеги  кезектеги VI сессиясынын токтому. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 20-апрелиндеги кезекcиз  VII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 3-июнундагы кезектеги VIII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 24-июнундагы кезексиз IX сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 15-августундагы кезексиз X сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 8-сентябрындагы кезексиз XI сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

Т.Балтагулов айылдык Кеңешинин VI чакырылышын 2017-жылдын 21-декабрындагы кезектеги XII сессиясынын токтомдору. Жарыяланган датасы: 14.12.2020.

 

Коментарийлер жабылган.

Scroll To Top